Vastuuvapauslauseke

Käyttöehdot

 

Vastuu sisällöstä
Nämä Internet sivut on laadittu huolellisesti yleisten tietojen antamiseksi LANDERT Group AG:sta ja sen tuotteista ja palveluista sekä taloudellisten tietojen antamiseksi. Tässä ilmoitettuja tietoja ei tule ymmärtää sitovina tarjouksina, neuvoina tai käyttöohjeina tuotteiden ja palveluiden käyttämiselle. Emme vastaa sisällön oikeellisuudesta, täydellisyydestä ja ajankohtaisuudesta.

Vastuu linkeistä
Tarjontamme sisältää linkkejä kolmansien osapuolten kotisivuille, joiden sisältöön emme voi vaikuttaa. Siksi emme vastaa näistä vieraista sisällöistä. Linkitettyjen sivujen sisällöstä vastaa aina kulloinenkin sivujen tarjoaja tai hallinnoija. Linkitettyjen sivujen lainmukaisuus on tarkastettu niiden linkityshetkellä. Linkityksen ajankohtana lainvastaisia sisältöjä ei ollut havaittavissa. Linkitettyjen sivujen pysyvän sisällön valvonta on kuitenkin ilman konkreettisia todisteita lainrikkomuksista kohtuutonta. Lainvastaisuuksien ilmitullessa poistamme tämän kaltaiset linkit välittömästi.

Tekijänoikeus
Tekijänoikeus koskee sivujen hallinnoijan toimesta laadittuja sisältöjä ja teoksia näillä sivuilla. Sisältöjen monistaminen, muokkaaminen, levittäminen ja kaikenlainen käyttö tekijänoikeuden sallimien rajojen ulkopuolella edellyttävät kulloisenkin kirjoittajan tai laatijan kirjallisen suostumuksen. Näiltä sivuilta materiaalin lataaminen tai kopioiminen on sallittua vain yksityiseen, ei kaupalliseen, käyttöön.

Tietosuoja
Kotisivujemme käyttö on pääosin mahdollista ilman henkilötietojen antamista. Jos sivuillamme vaaditaan henkilötietoja (esim. nimi, osoite tai sähköpostiosoite) tapahtuu tämä niin pitkälle kuin mahdollista vapaaehtoisesti. Tietoja ei anneta eteenpäin kolmansille tahoille ilman nimenomaista suostumustasi.

Huomautamme, että tietojen jakaminen Internetissä (esim. sähköposti-kirjeenvaihdossa) voi sisältää turvallisuuspuutteita. Aukoton tietoturva kolmannen osapuolen tiedon hankkimista vastaan ei ole mahdollista.

Evästeiden käyttö / Google Analytics
Tämä sivusto käyttää Google Analytics:iä analysoimaan, miten ihmiset käyttävät näitä kotisivuja. Havaintojen pohjalta voidaan käyttäjäkokemus ja vieraan saama hyöty optimoida. Tämä analysointiohjelma käyttää evästeitä kerätäkseen olennaisia tietoja paremmin. Nämä tiedot sekä IP-osoite lähetetään Google:lle Yhdysvaltoihin analyysiä varten. Ennen tehokasta tietojen tallennusta anonymisoidaan tiedot, toisin sanoen itse IP-osoitetta ei tallenneta. Myöskään henkilötietoja ei tallenneta. Analyysiä ei luovuteta edelleen kolmansille tahoilla ja se palvelee vain kotisivujen parantamistarkoituksia.