Hätäpoistumistie

Turvalliset hätäuloskäynnit

Henkilöiden on hätätilanteessa päästävä aina nopeasti ja esteettä ulos tai varmistetulle alueelle. Automaattisilla ovilla on näissä tilanteissa tärkeä tehtävä. -Tarjoten automatiikkaoven käyttömukavuutta, ne avaavat hätätilanteessa hätäpoistumistien sekunneissa. Sen vuoksi hätäuloskäyntien ovia ei rakennuksen aukioloaikoina saa lukita ja niiden on oltava helposti avattavissa hätäpoistumisen suuntaan.

TORMAX tarjoaa hätäpoistumisteitä varten sekä mekaanisia että sähköisiä ratkaisuja.

  • Mekaaninen ratkaisu: Paniikkisaranointi: Ovilehdet ja sivupielet voidaan avata käsin työntämällä
  • Sähköinen ratkaisu: Kaksi toisistaan riippumatonta valvottua järjestelmää hätäavaamiseen

 

Pako- ja pelastustie