Turvalliset automaattiset ovet

Oikean oven antamaa turvaa

Omistajien ja käyttäjien vaatimukset mahdollisimman hyvin täyttävän oven löytämisessä on suositeltavaa selvittää estetiikan lisäksi joitain asioita etukäteen. Erityisesti henkilösuojaan tulee kiinnittää paljon huomiota. Hyödynnä seuraavia hakusanoja muistilistan tapaan suunnittelussasi.

Mihin ovi asennetaan?

 • Rakennustyyppi (rautatieasema, lääkärin vastaanotto)
 • Oven koko
 • Oven paino
 • Käytettävissä oleva tila
 • Vapaatila
 • Sisä- tai ulkotilat

Miten ovea käytetään?

 • Liikennevirta
 • Käytön tiheys
 • Ruuhka-ajat (pääliikennöintiajat nousseilla frekvensseillä)
 • Aukiolo- ja sulkeutumisajat
 • Kuljetettavat tavarat

Kuka ovea käyttää?

 • Ohjeistettu henkilöstö
 • Yleisöliikenne
 • Lapset
 • Motorisesti rajoittuneet henkilöt (vanhukset, vammaiset)

Muita vaatimuksia ovelle?

 • Pakotie
 • Palosuoja
 • Murron ehkäisy
 • Vesitiivis
 • Hermeettisesti tiivis (puhdastilat)
 • Äänieristys

Kuinka nopeasti oven on liikuttava?

 • Maksimienergia lasketaan seuraavasti:
  • Liukuovet       E=(m*v2) /2
  • Kääntöovet    E=(J*ω2) /2

Dynaamista voimaa on rajoitettava siten, että vahingoittumiset voidaan välttää.

 • Läheisyystunnistin
 • Madallettu nopeus
 • Muotoutuvat puristuspaikat

EU-konedirektiivi velvoittaa välttämään tai ehkäisemään riskejä, toteuttamaan todennäköisiä riskejä varten toimenpiteitä ja tiedottamaan käyttäjää olemassa olevista riskeistä. Suosittelemme toteuttamaan riskinarvioinnin aina ennen automaattisen ovilaitteiston käyttöönottoa.


Tärkeimpien vaarakohtien ja niiden korjaamisen yleiskuva

Liukuovet

Pääsulkureuna:
Puristumisen tai töytäisyn aiheuttama vaara

pikto-gefahrenstellen-bild1_218_240_92

 

Riskin pienentäminen pääsulkureunassa:
Puristumiskohdan hallinta valvovien läsnäoloanturien avulla

pikto-gefahrenstellen-bild2_219_240_92

 

Sivusulkureuna:
Töytäisyn tai puristumisen aiheuttama vaara

pikto-gefahrenstellen-bild3_220_240_92

 

Riskin pienentäminen sivusulkureunassa:
Turvaetäisyyksien noudattaminen
Ratkaisu sileissä seinissä

pikto-gefahrenstellen-bild4_221_240_92

1) < 8 mm sormien sisäänvetämisen estämiseksi
2) < 100 mm katsotaan riittäväksi töytäisyn estämiseksi (standardin DIN 18650:2010 voimaantulosta alkaen)
3) > 200 mm pään puristukseen joutumisen estämiseksi

 

Kääntöovet

Pääsulkureuna:
Töytäisyn ja puristumisen aiheuttama vaara avaamisessa ja sulkemisessa

pikto-gefahrenstellen-bild5_222_240_92

 

Riskin pienentäminen pääsulkureunassa:
Puristumiskohdan hallinta mukana liikkuvan suoja-anturin (1), turvaetäisyyksien (2/3) ja valvovien läsnäoloanturien (2) avulla

pikto-gefahrenstellen-bild6_223_240_92

 

Pyöröovet

Vaarakohdat pyöröovissa

pikto-gefahrenstellen-bild7a_224_240_208  pikto-gefahrenstellen-bild7b_224_240_208

 

Riskin pienentäminen pääsulkureunassa (A) ja sisäseinässä (B):
Turvaetäisyys (1) ja etupylvästurvallisuus (2)

pikto-gefahrenstellen-bild8a_225_240_208  pikto-gefahrenstellen-bild8b_225_240_92

 

Riskin pienentäminen sivusulkureunassa (C) ja töytäisy ovilehdessä:
mukana liikkuva suoja-anturi (1) ja kosketusherkkä turvalista (2)

pikto-gefahrenstellen-bild9a_226_240_207  pikto-gefahrenstellen-bild9b_226_240_92